Este xoves 14 a partir das 18:00h, no local de reCiclos (Fórum Propolis, r/Barcelona 115 souto), aprende a instalar e axustar a dirección da bicicleta.

Se ben a dirección da bicicleta ten unha aparencia de tecnoloxía bastante esotérica, é máis simple ca os freos, tratados na primeira sesión. Nesta segunda abarcaremos os dous tipos de dirección máis comúns na actualidade; os xogos de dirección con rosca e os sen rosca (máis coñecidos polo seu nome en inglés, ahead set).

A participación é aberta e de balde.