Para contactar coa Ciclofactoría podedes escribirnos ao enderezo de reCiclos: porpropolis@gmail.com

E pódese consultar toda a programación do centro social en http://okupacorunha.wordpress.com/