Este mércores 28 á tarde impartiremos un cursiño de ergonomía e mantemento básico da bicicleta. Organízano a Oficiña de Medioambiente da UdC e a asociación Mobi-Liza, celebrarase no edificio Xoana Capdevielle i é aberto a toda persoa, con independencia de que pertenza ou non á comunidade universitaria. Inscripcións e máis información aquí.