You are currently browsing the tag archive for the ‘Vienna Bikekitchen’ tag.

Rumbo ao Cyclocamp. Eis unha achega fílmica á Vienna Bikekitchen, un dos ciclotalleres locais.

reCiclos é un taller non comercial de reciclaxe e reparación de bicicletas. Abrimos cada luns de 18:00 a 21:00h no soto do número 115 da r/Barcelona (A Coruña). [+info]
Creative Commons License