Cansas de que lles quiten das mans as ferramentas dos talleres DIY (faino ti mesmx) e ser tratadas como obxectos sexuais na escea ciclista, Laila Davis e Alicia Dvorak realizan Dudey Free Zone, un documental de 26 minutos sobre as sesións só de mulleres, transexuais e persoas queer en varios talleres comunitarios en Estados Unidos. «Centrámonos nestes espazos porque é onde se atopa a maioría da nosa experiencia, e onde as cuestións en torno ao xénero e as bicicletas se debaten máis acaloradamente debido á súa natureza colectiva e democrática. Pero tamén queriamos facer un filme que fora relevante para quenes traballen ou sexan clientes nos talleres comerciais, onde moitas veces hai pouca consciencia do sexismo aínda predominante na cultura ciclista».

Máis información en http://dudeyfreezone.wordpress.com/

O tema dos créditos é Somewhere You Didn’t Know de Alas, Alas.